İnsan Kaynakları Danışmanlığı

service-detail

Çatışma Yönetimi

Bireysel ve grupsal farklılıkların bir ürünü olan çatışma, anlamı ve çağrıştırdıkları nedeniyle olumsuz olarak algılansa da, iyi yönetildiği zaman örgütler için yıkıcı olmaktan çok, yapıcı olabilir. iyi yönetilen bir çatışmanın işletmeye; esneklik, yaratıcılık, uzmanlık, katılım, motivasyon ve kapasite kullanımın artması yönünden katkıları olacaktır. Ancak iyi analiz edilemeyen, değerlendirilip yönetilemeyen çatışmalar, birey ve grup başarısının düşmesine, işletme amacından sapılmasına, faaliyetlerin durmasına, kaos ortamının oluşmasına, işletmenin çevreyle olan ilişkilerinin bozulmasına hatta örgütün dağılmasına neden olabilir.
İşletmelerde meydana gelen çatışmaların etkin bir şekilde yönetilmesinde, yöneticilerin çatışmayı başlatan nedenleri veya çatışma kaynaklarına ait sebepleri sağlıklı biçimde saptayabilmesi önemli bir rol oynar.

Çatışma yönetimi artık firmaların kendilerini geliştirmeleri için önlerinde fırsat, her detayın sorgulanması ve çatışmanın gerçek anlamda ki kullanımdan öteye geçmesi için uzman kadromuzla destek vermekteyiz. Bu desteği nasıl vermekteyiz, kişilerin benlik ve zihin haritaların analizi ile kişileri önce kendilerini sonra sosyal çevrelerini fıtrat bilimi ve yazılım sistemi yardımıyla tanımalarına aracılık ediyoruz. Kişiler kendilerini ve sosyal çevrelerini tanıdıkları zaman, hayatı nasıl algıladıkları, nasıl şarj ve deşarj olduklarını, kararlarını alırken ve yansıtırken nelere dikkat ettiklerini biliyorlar, bildikleri noktada çatışacakları noktaları bilip ona göre davranıyorlar. Uzman kadromuzun verdiği koçluk hizmetleriyle, firmaları daha iyi bir geleceğe taşımaktayız.

Bize Ulaşın

Detaylı Bilgi İçin Danışmanlarımızdan Randevu Talep Edin