İnsan Kaynakları Danışmanlığı

service-detail

Kurumsal Kültür Analizi

Kurumsal kültürü en basit şekilde, değerler, davranışlar, normlar, gelenekler, alışılmış uygulamalar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Mevcut kültürünüzü ideal kültüre taşımada yol haritası çizmenize yardımcı olup, Çağdaş modern aynı zamanda da kurumsal normlarına bağlı şirket profili için Uzman Kadrolarımızla destek olmaktayız. Çalışanların bilgi beceri yeterlilik ve işe uyumlarını doğru soruları sorarak ölçüp raporlarla izleyip yapılması gerekenlerin listesini çıkarıp işletmelerimize yön ve yol vermekteyiz.

Önce iş vereni ve yöneticiyi benlik ve zihin haritaları açısından analizi, kişinin kültürü v iş tarzı da takıma da şirkete de alt yapıyı verir. Kişinin analizi yapıldıktan sonra karşılaştırılıp uyumlulukları ölçülür. Kişiye kurum ile uyumu yani iklimine uyumluluğu sağlanması için koçluk hizmetleri sunulur.

Kurumsal kültürün oluşmasında, hatta kurumların başarısında (örneğin, krizlere dayanıklılığında) değerlerin önemi gittikçe artmaktadır. Ancak temel değerlerini belirleyen birçok kurum, bu çalışmalarından istedikleri sonucu elde edemediler. Bu çalışmaların istenen sonucu vermemesi, kurumların değerlerini belirlemekte kullandıkları yöntemlerden kaynaklanmaktadır. Doğru yöntemi bulup uygulamada uzman kadromuz ile firmalarınızı geleceğe daha iyi taşımaktayız.

Bize Ulaşın

Detaylı Bilgi İçin Danışmanlarımızdan Randevu Talep Edin