İnsan Kaynakları Danışmanlığı

service-detail

Yönetici Koçluğu

Teknolojinin, beklenti/hedeflerin, ulaşılabilir kaynakların değişmesiyle beraber şirket bünyesinde çalışanlara yaklaşımlar da değişmeye başladı. Kişiyi sadece işleyen bir makine olarak gören, insani duygu ve yaklaşımı hesaba katmayan yöneticilik anlayışı, yeni jenerasyon üzerinde etkisiz kaldı. Artık iyi bir yöneticinin, şirketi analiz etme ve yönetebilme kabiliyeti ile beraber liderlik özellikleriyle çalışanlarını takipçisi yapabilmesi, yaklaşımlarıyla doğru ve etkin iletişimi kurabilmesi gerekiyor.

Yönetici Koçluğunda ilk amaç, kişiye çalıştığı kurum içinde kendi olduğu yeri göstermek, kişinin önce kendini tanımasını daha sonrada sosyal çevresini tanımasını sağlamak, çalışanları ile olan senkronizasyonunu artırmak, güçlü ve gelişime açık yanlarını fark etmesini sağlamak ve sonrasında kendi hedeflerini netleştirerek adım adım yol almasını sağlamaktır. Kendisini ve sosyal çevresini tanıdığı noktada, kişilerle nasıl iletişime geçeceği, çalışanlarının hayatı algılama şarj deşarj olma ve kararları alma ve yansıtma durumlarını bilip ona göre davranacağı bir süreç oluşturmasını sağlamaktır.

Yöneticinin, kendi içindeki liderlik, motivasyon ve motive edebilme gibi özellikleri geliştikçe insan ilişkileri daha etkin ve verimli bir hale gelir, bu da, ekip içindeki uyumun artmasına, çalışanların şirkete bağlılığının yükselmesine, performansların gelişimine ve doğal bir sonuç olarak şirketin ve yöneticinin verimliliğinin artmasına sebep olur.

Yönetici, koçluk süreci içinde, yeni ve objektif bir bakış açısıyla kendisini değerlendirir. Yaptığı bu değerlendirmeler sonucunda, yönetici olarak kendi duruşunu, insanlara yaklaşımını fark eder.

Bu noktada, yöneticinin, olmak istediği yere doğru ilerleyebilmek adına, hangi yaklaşıma ihtiyacı olduğunu saptaması ve bu saptama doğrultusunda kendi alternatif seçeneklerini oluşturabilmesi hedeflenir. Amaç, kişinin liderlik özelliklerini geliştirebilmesi ve sıradan yönetici kalıplarından sıyrılabileceğini görmesidir.

Şirketler Yönetici Koçluğu Hizmeti Alarak/ Aldırtarak Ne Elde Ederler?

Yönetici Koçluğunun, bireysel olarak kişiye sağlayacağı katkının yanında, şirkete de sağlayacağı değer önemlidir. Yönetici koçluğuyla elde edilecek davranış değişiklikleri, yöneticilerin hem kendilerinin hem de ekiplerinin verimliliğine katkıda bulunur.

Elde edilecek değerlerin bazıları şu şekildedir:
• Kurum kültürü&vizyonu ile çalışanların arasındaki bağı kurabilme ve geliştirme
• Çalışanların işi sahiplenmesi ve sorumluluk alması
• Kurum içi çalışanların iletişimlerinin gelişmesi
• İşbirlikçi çalışma ortamı yaratma
• Motivasyonunu yüksek tutabilme
• Kararların daha hızlı ve etkili alınması
• Stres yönetimi
• Kurum hedeflerine odaklı olma
• Hedefler doğrultusunda etkin stratejilerin belirlenmesi
• Koyulan hedefler doğrultusunda yönetici ve kurumun tüm ihtiyaçlarının belirlenmesi
(Eğitim, donanım, vb...)
• Daha doğru ve etkili kararlar verebilme
• Mesleki bilgi ve deneyimin iş ortamında daha etkili ve verimli kullanılır hale getirilmesi
• Yönetici performanslarında artış
• Çalışan memnuniyetini artırma
• Etkili davranışı geliştirebilme becerisini kazanma
• Performans artışı ve buna bağlı verimlilik artışı

Uzman kadromuz ve yılların vermiş olduğu deneyimlerimizi size aktararak firmalarınızı yarınlara daha iyi taşımaktayız.

Bize Ulaşın

Detaylı Bilgi İçin Danışmanlarımızdan Randevu Talep Edin