BLOG

news
 • 01/10/2018

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET VE İNOVASON

Zaman zaman bütün endüstriye örnek gösterilen şirketler çıkar. Ancak sürekli olarak doğru işler yapan şirket yoktur.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

ETİK

Firmalarımız müşterileri tarafından tercih edilen olmak ve varlıklarını sürdürmek istemektedirler. Bu çabalar noktasında bir sürü engel ve zorlukla ile karşılaşan firmalarımızın önündeki en kritik kavramlardan biride etik kavramıdır.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

İTİBAR YÖNETİMİ

Tüm iş ve yaşam sürecimizde karşımıza çıkan bir kavram itibar yönetimi. Tüm başarı ve başarısızlıkların arkasında yatan kavramdır.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

ŞİRKETLERDE TAKIM RUHU OLUŞTURMADA Kİ SIR

Başarı; doğru sistem, doğru insan ve doğru strateji ile başlar.Şirketlerin belirli bir sistematik ve düzen içinde performanslı çalışanlar ile doğru stratejiler kurgulanır ve izlenirse başarı tesadüf olmaz.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

MÜŞTERİYE VAY BE DEDİRTMEK!

"Memnuniyet" hala olmazsa olmaz bir koşul daha doğrusu bir ön koşul. Mutsuz müşteri bir daha geri gelmiyor; ama mutlu müşterinin de geri geleceğinin herhangi bir garantisi yok.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

MEVCUT DURUM ANALİZİ

İşletmelerin kendilerini geliştirebilmeleri vefarklılık yaratabilmelerinin yolu öncelikle kendilerini daha iyi tanımalarından geçer. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri stratejik düşünebilme yeteneklerine ve stratejik yönetimi uygulayabilmelerine bağlıdır.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ VE 7 ÖLÜMCÜL GÜNAH

Kurumsallaşma ile işletmeler; kişililerin yani çalışanların kişisel yöntemlerine bağımlı olmayan, işletmeye ait yöntemler üretir.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

İŞ İNSANI KİMDİR?

İş İnsanı bilgiyi ve fırsatları değer katarak paraya dönüştürebilen ve paradan para kazandıran girişimci insan tipidir. Girişimcilik ise “TEŞEBBÜS ETMEZSEN TESADÜF ETMEZ” olgusuyla 21. yüzyıl evrensel kritik başarı faktörlerindendir.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

EMANETİ EHLİNE VERMEK

Süreç dinamikleri açısından hayat, kırılmalar, farklılaşmalar, kutuplaşmalar olduğu kadar, benzeşimler, aynileşmeler ve birleşmelerdir.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

ŞİRKETLER NEDEN KAR EDEMİYORLAR?

Günümüzde şirketlerimizin en büyük problemi, kar edememek yada yeterince kazanamamak. Hangi işveren ile görüşsek derdi “Para Kazanamıyoruz”. Para kazanamamak yada yeterince para kazanamamak gerçekten ciddi bir sorun.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

SOSYAL MEDYA ÇAĞINDA PAZARLAMA

Facebook ve YouTube çağında marka oluşturma gitgide daha sıkıntılı olmaya başladı. Aslında beklenen bu değildi. On yıl öncesinde birçok şirket marka ve pazarlama dünyasının altın çağına girdiğine inanıyordu.

Devamı...
news
 • 02/10/2018

CEBİNİZDEKİ VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK BİR ARAÇ VAR FARKINDAMISINIZ?

Dünyadaki 230 milyon bilgi işçisi bitkin düşmüş durumda. Modern hayat sonu gelmez bir e-posta, bildirim, mesaj, alarm, çerez, veri ve bilgi kakofonisinden oluşuyor.

Devamı...