Sıkça Sorulan Sorular

Merak Ettikleriniz

Mevcut Durum Analizi (check up) firmaların mevcuttaki tüm süreçlerin genel bir bakış açısı ile incelenmesidir. Firmaların objektif olarak resminin çekilip hedefe ulaşmasında, ihtiyaçların tanımlanabilmesini sağlayan bir veri kümesidir.
Mevcut Durum Analizi (check up) işletmelerin yol haritasının çizilmesine yardımcı olan ilk noktadır. İşletmeler nerede olduğunu bilmeden nereye varacaklarını ve nasıl bir yol izleyeceklerini bilemezler. Mevcut durum analizi (check up) ile işletmenin bulunduğu sektördeki, bölgedeki, Türkiye’deki ve Dünyadaki mevcut durumlara ve gelişmelere göre nasıl bir yapıya sahip olduğu tespit edilir. Firmanın ana ve destek süreçleri tek-+ tek analiz edilerek bütünsel anlamda ilişkilendirilerek firmanın artıları ve eksileri ortaya çıkarılır. Tüm yapılan analiz sonucunda işletmeyi hedeflerine götürecek; doğru sistemin doğru insan kaynakları ve doğru stratejiler ile kurulmasına yardım eder.
Mevcut Durum Analizi (check up) işletmenin büyüklüğüne ve analiz edilecek birim sayısına göre değişmekle birlikte 2 ile 6 aya arasında sürüyor. Bu süre zarfından sonra her birim için bir rapor hazırlanıyor.
Mevcut Durum Analizi (check up) sonucunda analizi yapılan her birim için bir rapor hazırlanıyor. Bu raporda işletmedeki mevcut yapının artıları ve eksileri irdeleniyor. İşletmenin iç ve dış çevre analizine göre hangi konuları daha acil ve öncelikli olduğu nedenleri ve sonuçları ile birlikte anlatılıyor. İşletmenin şuanki durumuna göre nelerin yapılması gerektiği konusunda öneriler veriliyor.
Yönetim ve Organizasyon Sistemi; İşletmelerin yönetilmesinde bütünsel bakış açısıyla iç ve dış süreçlerdeki gelişmeleri görebilme ve bunu işletmeye fayda sağlayan bir yapıya dönüştürmek için kurulan sistemler bütünüdür. Yönetim ve organizasyon koçluğu ise aşağıdaki konu başlıklarında sistem kuran ve bu sistemlerin uygulanmasına yardımcı olan özellikli ve yenilikçi bir hizmettir;
İşletmeye uygun vizyon oluşturulması
Vizyona bağlı olarak stratejik planların oluşturması
Doğru yetkinlikte liderlerin geliştirilmesi/farkındalıklarının arttırılması
Organizasyon yapısının işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için uygun hale getirilmesi
İşletmelerin hızlı ve etkin yönetilebilmesi ve izlenebilmesi için iç kontrol sistemlerinin kurulması
Kurumsal risk analizlerinin yapılması
İşletmelerin daha hızlı ve daha etkin yönetilmesi ve multidisipliner bakış açıları yaratılabilmesi için etkin ve hızlı karar alınması
Gelişmeler karşısında en doğru ve en karlı büyüme/küçülme stratejilerinin uygulanabilmesi
Takım için, takımlar arası yöneticilerin liderlik ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile bireylerin buna bağlı kurum performansının ve verimliğinin arttırılması,
İşletmenizde iş ve süreçlerin, kişiye bağlı olmadan belirli bir sıra ve düzen içinde yürütülmesini istiyorsanız
İşletmeniz için en etkin sistemlerin kurulmasını ve bunun kurum kültürü haline gelmesini istiyorsanız
Doğru hedefleri koyabilmek ve bu hedefe giden yoldaki stratejileri ve yapılanmayı oluşturan temel dinamikleri takip edebilmek ve olumsuzluk durumlarını önceden öngörebilmek ve doğru zamanda müdahale etmek istiyorsanız
Doğru ekipleri kurmak, yüksek performanslı mutlu personellerle çalışmak istiyorsanız
Kurumsal risk yönetimi anlayışı çerçevesinde sektör içi ve sektör dışı gündemi, gelişmeleri, rakipleri, piyasaları yakından takip edip gelişmelere göre işletmeniz için doğru kontrolleri ve hamleleri proaktif olarak yapmak istiyorsanız
Geç kalmamak, rakiplerinizden bir adım önde olmak, izleyen değil izlenen olmak istiyorsanız
“Keşke”lerden kurtulmak, fırsatları görmek ve değerlendirebilmek istiyorsanız
“Yönetim ve Organizasyon Koçluk Hizmeti” tam size göre.
İşletmenin sahip olduğu kaynakları en etkin ve verimli bir şekilde kullanması; yönetim ekibinin doğru sistemi, doğru insanları ve doğru stratejileri kullanması ile mümkündür. Başarı da başarısızlık da yönetimin olası somut bir çıktısıdır. İşletmenin hedeflere ulaşma düzeyi; makro, mezo ve mikro boyutta piyasadaki fırsatlar ve tehditler karşısında uygun hareket etmesi ile ölçülebilir. Yönetim ve organizasyon koçluğu; işletmeler için kritik ve kaçınılmaz olan planlama, organizasyon, yürütme ve denetim faaliyetlerinin bütünsel olarak çalışıldığı bir hizmettir. Bir başka deyişle yönetim ve organizasyon koçluğu günümüzde işletmeler için “olmazsa olmaz” lardan biridir.
Stratejik Yönetim
Kurumsal Risk Yönetimi
Değişim Yönetimi
Stres Yönetimi
Kriz Yönetimi
Çatışma Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetim Fonksiyonları ve Etkileşimleri
Vizyon Odaklı Yetkinlik Sahibi Liderlerin Yetiştirilmesi ve Farkındalıkların Arttırılması
gibi işletmeler için yaşamsal boyutlar yer alır.
Satış, insanları anlama sanatıdır. Alıcının bakış açısını ön görerek, mantıksal yaklaşım ve faydalı anlatımla karşıdaki insana güven verme yoluyla, samimi bağlantı kurarak, doğru sorular sorarak, müşterinin öncelik algısını değiştirebilme yeteneğidir. Pazarlamanın birçok segmentleri olduğu gibi satışında kendi yapısı içinde dalları vardır. Satış öncesi, satış anı ve satış sonrası satışın olmazsa olmazları olan üç temel adımı oluşturur. Bu alanda çalışan kişiler kendilerine verilen ürün veya hizmetlerin müşterilere tanıtımını, siparişin alınmasını, ürünlerin teslimatını ve tahsilatını yapar. İyi bir satış ekibi olmadan bir ürün veya hizmetin başarılı olması mümkün değildir.
Pazarlama fikir ile başlayan, fikrin yatırıma dönüştürülüp hedef kitleye servis edilme anına kadar yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Bu alanda çalışan kişiler, ürün ve hizmetlere göre müşteri gruplarının belirlenmesi, bunları müşterilere hangi kanallardan ulaştıracakları, reklam, tanıtım, fiyat belirleme, satın alma seçenekleri oluşturmak ve rekabet analizi gibi geniş bir çalışma alanları vardır.
Eğer bir müşteriye kendisini iyi hissettirirseniz, bir süre sonra tekrar size gelecektir. Bir süre sonra müşteri de çevresindeki kişileri de size yönlendirecektir. Bu yüzden her müşteri ile özel ilgilenilmeli ve davranışlarımızın suya düşen damla etkisinde işimize yansıyacağını unutmamalıyız.
Eğer çalışanlarınız müşterilerinize kaba şekilde davranırsa, firmanızın imajı oldukça zedelenecektir. Bu yüzden çalışanlarınızı her zaman iyi seçmeye ve kontrol altında tutmaya çalışın. Çalışanlarınızın satılan ürünler hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını sağlayın. Gerekirse işe alımlardan sonra bir süre eğitim desteği verin.
İlk izlenim oldukça önemlidir. Eğer müşterilerinizin tekrar firmanıza gelmesini istiyorsanız onlarda bırakacağınız izlenime dikkat edin, önem verin. Şirketinizin tasarımından tutun, web sitenizin en ince ayrıntılarına kadar inceleyin. Ürünlerin doğru yazılıp yazılmadığı ve bir yanlışlık olmadığını kontrol edin.
21. yy iş hayatında müşteri artık kral’dır. Dolayısıyla müşteri sadakati de karlılığın anahtarıdır. Bu nedenle müşteri sadakati yaratmak bir amaç değil, işletmenin sürekli yapmak zorunda olduğu bir süreç olmalıdır.
Günümüzde şirketlerin yaşamasını sağlayan tek şey vardır; oda “Müşteri Sadakati”. Müşteri sadakatinin önemi günümüzde daha çok artmıştır ve aynı zamanda şirketlerin hayatta kalabilmelerini sağlama da anahtar görevindedir.
Müşteri sadakati önemlidir, çünkü sadık müşterilerle çalışmanın hem maliyeti düşük, hem de daha kolaydır. Yeni müşteri bulmanın maliyeti ise oldukça yüksektir. Bu sebeple, sürekli yeni müşteri bulmakla uğraşan hiç bir şirket başarılı olamaz. Tekrar gelen sadık müşteriler bütün karın kaynağıdır ve tatmin olmuş müşterileriniz, tekrar satışın ve referansın en iyi kaynağı olarak vazgeçilmezleridir.
Müşteriler tekrar ve tekrar sizden satın aldığında ve çevrelerine de neden sizden almaları gerektiğini anlattıklarında, size ve ürününüze, sadakat gösteriyorlar demektir.
Satışın altın sırrı şudur; “İnsanlar şirketlerden değil, insanlardan satın alırlar ve müşteriler daima bilip güvendikleri ve hoşlandıkları insanlarla iş yaparlar.” Müşteriyi geri getiren ve sizden tekrar tekrar alışveriş yapmasını sağlayan şey hizmet anlayışı ve müşteri sadakatidir.
Marka olabilmek demek; benzer ürün ve hizmetlerin başka üreticilerden ayrılarak tüketicinin takip ettiği hale gelmek demektir. Tüketicide sahip olma isteği uyandıran, yeni ürün ve hizmetleri takip edilen, daha önce edinilmiş beğeninin garanti olarak algılandığı ‘marka’ kavramı ürünle veya hizmetle ilgili olmaktan çok tüketiciyle ilgilidir.
Marka bilinirliğini arttırma tüketicinin zihnindeki marka varlığının gücünü arttırmak demektir. Markanın tanınır olması ve sevilmesi yolunda yapılan çalışmalar marka bilinirliğini arttırma çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sosyal medya sayesinde yapılan tanıtım, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklar aracılığıyla yürütülür.
Hedef kitlesini iyi tanıyıp buna göre yaratıcı projeler üreten sosyal medya ajansları markaların bilinirliğini arttırma ve marka itibarını koruma amacıyla markaların pazarlama stratejilerini yaratıcı yollarla uygular.
Üretim Planlama ve Kontrol Yönetimi; İşletme içi süreçlerde daha etkin, daha verimli ve daha karlı olabilmek için işletmenin mevcut olanaklarının en etkin şekilde kullanılması ile; üretimin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesidir.
• Operasyonel süreçlerde iyileşme sağlar,
• Yerinde kontrol yapılmayı sağlar,
• Siparişlerin zamanında karşılanmasını sağlar,
• Makina, donanım, malzeme, enerji ve insan kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını sağlar,
• Üretimdeki yoğunluğun ve karmaşıklığın daha sistemli ve kontrol edilebilir yapılara dönüşmesini sağlar, bu sayede daha az hata ve daha az iş kayıpları ile avantaj sağlar,
• Üretimdeki riskler ve kritik başarı faktörlerinin baştan belirlenmesini ve belirlenen bu plan dâhilinde işlerin sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlar,
• Daha kaliteli ve zamanında üretim gerçekleşmesini sağlar,
• İşletme içi faaliyetlerde koordinasyon zorunluluğu ve iş birliği sağlar,
• Tedarik ve Dağıtım faaliyetlerinde kontrol ve karlılık sağlar,
• Stok kontrolü ile malzeme giriş ve çıkışlarında sistemli bir yapı kazandırır,
• Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasını ve müşteri şikâyetlerinden kaynaklanan müşteri kayıplarını önlemeye yardımcı olur,
• Tüm bunların sonucunda da İşletmenizin büyümesini, rekabette fark yaratmanızı ve müşteri tatminini sağlar.
İşletme Koçluğunun alt faaliyeti olan Üretim Planlama ve Kontrol Yönetimi; Mevcut Durum Analiz Süreci – Yürüme ve Uygulama Süreci – İç Kontrol Süreci olarak 3 aşamalı bir hizmettir. İşletmelerin durumuna bağlı olarak; mevcut durum analizi ortalama 4 ay, yürütme ve uygulama süreci ortalama 6 – 9 ay, iç kontrol ve izleme süreci yaklaşık olarak 1 yıl sürmektedir. Mevcut durum analizi sonucunda tasarlanan sistemin yürütülmeye konulduğu ilk günden itibaren operasyonel süreçlerde karmaşık yapıdan uzak; yeri, zamanı ve sorumlusu belli olan daha sistemli ve kontrollü üretim ile etkin kaynak kullanımının katkısını görmeye başlamanız mümkün.
İşletme Koçluğunun alt faaliyeti olan Üretim Planlama ve Kontrol Yönetimi sisteminde genel tanı çalışması yapılıyor. Ardından İşletmenize özel iş zaman planı çıkarılıyor. Bu iş zaman planında genel hatları ile ne yapılacağı, sorumlu uzmanın ismi, yeri, tarihini gösteren bilgiler bulunuyor. Çalışmalar, işletmenize özel iş zaman planında belirtilmiş olan süre zarflarında gerçekleştirilerek işletmenizin mevcut durumu hakkında bir rapor çıkarılıyor, bu raporda istenilen durum ile mevcut durum arasındaki farklar ortaya konuluyor ve öneriler sunuluyor. Mevcut durumun analizinden sonra çıkarılmış olan iş zaman planı daha kapsamlı olan iş zaman programına dönüştürülüyor ve bu program çerçevesinde tasarlanmış olan sistem sizlerle beraber yürütülmeye başlanıyor. Yürütme sürecinin bitmesinin ardından tasarlanmış olan sistemin yürütme aşamasında ne gibi iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu tespit edilip değerlendiriliyor ve doğrulamalar yapılıyor.
• Sipariş takibi, teslimat hızı ve etkileyen faktörler,
• Stok Kontrol Yönetimi,
• Satın Alma Yönetimi,
• Malzeme hareketi ve taşıma,
• Üretim, mamul, yarı mamul, stok takip ve kontrol süreçleri,
• Kalite planları,
• Üretim planı
• İş analizleri,
• Verimlilik,
• Ürün tanımları ve izlenebilirlik,
• Giriş üretim ve final kontrol,
• İşlem talimatları,
• Süreçlerin analizleri ve yönetimi
İş Analizi Formlarımız aracılığıyla yaptığınız işleri tanımlamanıza yardımcı oluyoruz. Bağlı olduğunuz birim, üst yöneticiniz, size bağlı personel, sizin sorumluluk ve kontrolünüz altındaki görevler, işinizin gerekleri, işleri aksatmadan sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğunuz ekipmanlar, periyodik olarak yürüttüğünüz işler, zaman içerisinde iş zenginleştirme ile işinize eklenen işler, biriminizin işletme içindeki varlık amacını birlikte sorguluyor, buna inanarak çalışmalarınızı tekrar yapılandırmanıza yardımcı oluyoruz.
Planlama, işletmelerin olmazsa olmazı. Yaptığınız tüm işleri belirli bir plan doğrultusunda rotamızı çizerek izliyoruz. İşin gerektirdiği eğitim eksikliklerini tespit ederek eğitim planlarını, personeller ile birebir görüşmeleri yaparak motivasyon kaynaklarını, yine birebir görüşmeler aracılığı ile işletme içerisindeki hedeflerine göre kariyer planlarını hazırlıyoruz.
İşletmenizin yeri çok iyi konumlanmış, elinizde en üst teknolojiye sahip makine ve teçhizat var, belirli bir disiplin izliyorsunuz ve sisteminizi bu disiplin aracılığıyla oturtmuş durumdasınız. Her şey güzel görünüyor peki ya işlerin başındaki kişiler doğru kişiler mi ? Vermiş olduğunuz bütün emekler yoksa havaya mı karışacak? İşte biz bunun eksikliğini en az sizin kadar iyi biliyoruz. Bu yüzden işe alım ve değerlendirme süreçlerinde mesleğinde saygın kişilerle çalışıyoruz. Ölçme ve değerlendirme merkezimizle potansiyel adayların yetkinliklerini tespit ediyoruz. Bu yetkinlikleri 100 yıllık araştırmaların birikimiyle derlenmiş olan egoanaliz çalışmalarına borçluyuz. Bu değerli birikimi kendi işe alım süreçlerimizde uyguladığımız gibi sizinle de paylaşıyoruz. Çünkü ancak ve ancak birlikte çalışırsak kazanabileceğimize inancımız yüksek.
Yetkinlik Gelişim Merkezi’mizin bünyesinde yaklaşık olarak 980 adet işin yetkinliklerini barındırıyoruz. Bu işlerin gerektirdiği yetkinlikler ile bireylerin (Personelinizin, İdari Birim Yöneticilerinizin, Hatta sizin) yetkinliklerini karşılaştırma fırsatına sahip oluyoruz. Böylece kişilerin gelişime açık olan yanlarını tespit ederek eğitim ve geliştirme imkanlarımızı sizinle tekrar gözden geçiriyoruz. En fazla verimi alabilmek için çalışanların özsaygılarını kaybettirmeden, onların insani değerler taşıdığını kabul ederek değişimi yönetiyoruz.
Personelinizin keyifle çalışabileceği ortamlar yaratıyoruz, çatışmaların en alt düzeye indirildiği, empati yaklaşımını sempatiye dönüştürmeden anlayış içerisinde işlerin yürütüldüğü, çalışmak ve değer katmak için can atılan bir düzen kurmanıza hizmet ediyoruz. Performansını en iyi şekilde gösterebileceği en uygun işlere yerleştirilmesini veya iç yükseltmeler, iç değişimlerle çalışanlarınızın maksimum verimi alabildiği, kendinden memnun, çalışmalarından memnun ve hak ettiği övgü ve takdiri alabildiği sistemler kuruyoruz.
Hedef kitlesini iyi tanıyıp buna göre yaratıcı projeler üreten sosyal medya ajansları markaların bilinirliğini arttırma ve marka itibarını koruma amacıyla markaların pazarlama stratejilerini yaratıcı yollarla uygular.
Yarış atı gibi, işine anlam ve değer katmadan, sorgulamadan işlerini yapan değil; yaptığı her işe imzasını atan, performans kaygısıyla, rekabet dürtüsüyle işine zarar vermeden emeğini koyan sistemlerde buluşuyoruz. Bunun doğal sonucu olarak kalitesi artan, kazanan firmanızdan tatmin edici ücret politikalarıyla, diğer gelişim fırsatlarıyla sadık çalışanları bünyenizde tutmanıza destek oluyoruz
Yapmış olduğumuz analizler sonucunda işin gerektirdiği yetkinliklere göre kişinin yetkinliklerini karşılaştırarak kişilerin daha başarılı ve verimli olabilecekleri işlerde çalışmalarını sağlıyoruz.
Kurumun hedefleri ile kişisel hedeflerin örtüşmesi ve gerçekleşmesi,
Genel verimliliğin ölçülmesi,
Kariyer planlarının yapılması,
Ödül ve ceza sisteminin düzenlenmesi,
Personellere zamanında ve yapıcı geri bildirim verilmesi,
Kurumun ve personellerin birbirlerinden beklentilerinin netleştirilmesini sağlar.
Görev, yetki ve sorumluluk dengesinin uzmanlık dengesine yerleştirilmesi,
Karar alma süreçlerinin belli olması, Yetki devri ve Yetkilendirmenin tanımlı olması,
İletişim sisteminin oturtulmuş olması,
Tüm bireylerin işletme süreçlerine katılımının sağlanması,
İdare ve yönetimde adalete önem verilmesi,
Personel memnuniyetinin mutlak sağlanması,
Firmanın dokümantasyon yapısının güçlü olması.
İşin gerektirdiği nitelikler,
Rotasyon planları,
Kişinin yapmış olduğu işteki performansını arttırmak,
İş ve kişi kalitesini arttırmak,
İşe başlangıçlar.
Personellerin bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak
Firma kurucularının ve üst düzey yöneticilerinin yönetici geliştirme programı kapsamında temel yeterliliklerinin artırılmasıdır. İşletme koçluğu hizmeti kapsamından verilen bu hizmet çınar yönetim modeli ile kurumsallaşmanın temel dinamiklerinin öğretildiği tecrübeye dayalı bir projedir. Bu süreçte stratejik yönetim anlayışı ve sürdürülebilir rekabetin nasıl yapılabileceği aktarılır. Bireysel ve kurumsal değişimi ve dönüşümü sağlar.
Bu çalışmayı alan kişiler piyasayı daha iyi etüt edebilecek, müşteri, rakip, tedarikçi ilişkisinde firmayı hedeflerine taşıma sürecinde daha etkin bir lider yönetici yeterliliklerine sahip olabileceklerdir.
Yönetici Koçluğu bir yıllık bir proje olup;
**ilk üç ay; hafta da bir,
**sonraki altı ay; ayda iki,
**son üç ay ise ayda bir olarak planlanmıştır.
Bu programda verilen eğitimlerin ve yapılan birebir çalıştayların öğrenme sürecinde kalıcı olması için öğrendiklerini iş yaşamına katabilmesi hedeflenmektedir. Yönetici Koçluğu: İşletme koçluğu kapsamında verilen bir alt program olabileceği gibi ayrı satın alınabilen bir hizmettir.
Firma ortakları, profesyonel yönetim kurulu üyeleri, aile bireyleri, üst ve orta düzey yöneticiler.

Hayır yönetici koçluğu tamamen kişilere ve kurumlara özel olarak hazırlanır. Yöneticilerin tecrübesi, öğrenme şekli, çalıştığı kurumun özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. Gizlilik ve etik değerler çerçevesinde uygulanan bu programlarda konular BAM Kobi Geliştirme Merkezi kadrosundaki uzmanlar tarafından hazırlandığı gibi yöneticilerin isteklerine göre de seçilir.
Yönetici koçluğu programına katılan yöneticilerin gelişimi düzenli olarak takip edilir. Yöneticilerin programdan elde edilen katkıyı sağlayıp sağlamadığı analiz edilirken kullanılan bazı yöntemler:
Yöneticilerin hayata ve işe bakış açısındaki değişimler,
Olaylar karşısındaki tutum ve yaklaşımları,
Hızlı ve etkin karar alabilme ve alınan kararların sonuçları,
Eğitim ve çalıştay sonucunda yapılan geri bildirimler,
Koçluk alan kişinin sosyal ve iş çevresindeki kişilerden gelen yorumlar.
Kariyer meslekte yükselme, kariyer planlaması ise kişisel yeteneklerin gelecekte kullanılma sürecini ifade etmektedir. İnsan kaynaklarının etkin kullanımı, yükselmenin gerçekleşmesi, eğitim yoluyla iş başarısının yükseltilmesi, çalışanların sadakat, iş tatmini ve bağlılığının arttırılması, eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının belirlenmesi kariyer planlamasının başlıca amaçları arasında yer almaktadır.
Kendini tanıma ve anlamayı (öz farkındalık) artırma
Kariyer seçeneklerini araştırma
Bilgi, beceri ve deneyim edinme
Kariyer danışmanıyla görüşme
Koçluk hizmeti alan kişi, güncel bir ajanda alıp, bu ajandaya öncelikli beş-on tane öncelikli hedef beklentilerini belirleyerek yazmalıdır. Koçlukta öğrenilen, hissedilen ve fark edilen hususların günlük yaşamda yol açtığı etkilerin kişi tarafından koçluk ajandasına kayıt edilmesi, geri bildirimler ve koçluk hizmetinin yararlılığını ölçme açısından son derece önemlidir.