Eğitim Politikamız

Eğitim Politikamız

Misyonumuz gereği tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplu örgütlerinin “Dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini arttırmaları” amacına yönelik oluşturduğumuz ortamlar içinde Eğitim Faaliyetleri önemli bir rol oynamaktadır.

Kurumların hedeflerini yakalayabilmeleri çalışanların performansına, çalışanların performansı ise sahip oldukları potansiyel yetkinliklerinin kullanabilmelerine bağlıdır. Yetkinlik kavramı “BİLGİ – BECERİ – TUTUM” ilişkisi ve etkileşiminden oluşmaktadır. Buradan hareketle bizler eğitim denen kavramı değil yetkinlik gelişim temelli

Programlarımız ile farkımızı ortaya koymak amacındayız. Kurumdaki pozisyonlar için yapılacak iş analizleri ile o pozisyondan alınması gereken performansın ön koşulları yani kişinin sahip olması gereken “YETKİNLİK -BİLGİ – BECERİ ” oranları çıkartılır. Bu süreçten sonra kişilere yetkinlik gelişim programları –rotasyon planları ve bu planlar için gerekeli olan süreler tanımlanır. Eğitim programları sonrasında yapılan Eğitim Etkinliği İzleme Planları ile sürecin etkinliği takip edilir. Bu noktalar dikkate alınmadan alınan eğitimler ne kişide ne de kurumda istenen sonuçları vermemektedir.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Yönetim Organizasyon

Mali Finans

Satış Pazarlama

İnsan Kaynakları

Üretim Planlama Ve Kontrol

Proje Yönetimi

Koçluk Eğitimleri alanlarında eğitimler verilmektedir.


Eğitim programları; “TEMEL EĞİTİMLER, SEMİNERLER, SERTİFİKA PROGRAMLARI, UZMANLIK PROGRAMLARI” şeklinde verilmektedir.

Eğitimlerimizde gerektiği kadar yer alan teorik bilgilerin yanı sıra gerçek olaylar, aktiviteler ve vaka çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu sayede katılımcılara gerçek hayattaki sorunlar ve başarılı uygulamalar aktarılarak, öğrenmeyi eyleme dönüştürecek farkın yaratılması hedeflenmektedir.

video