İlke & Değerlerimiz

İlke & Değerlerimiz

Durma düşersin anlayışıyla ; sürekli gelişime ve geleceğe odaklanırız,

Daha iyisi gelirse gidersin anlayışıyla ; güncel kalmanın önemine inanırız,

En iyi yok anlayışıyla ; en iyi olanın sonun başlangıcı olduğu anlayışıyla çalışırız,

Birbirinden öğrenen ve birbirine öğretenleriz anlayışıyla ; en büyük önemi insana verir ve sürekli insana yatırım yaparız,

İç ve Dış Müşteri odaklı olmayı benimseyen anlayışımızla ; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmetler ile karşılamak temel hedefimizdir,

Çalışan herkesin “Kendi İşinin Lideri ” olduğuna inanırız.

Başarı ve birlikteliklerimizin sürdürülebilir olmasının Kazan & Kazan ilkesinin çalışmasına bağlı olduğunu biliriz,

Şirket politikamız açısından hizmet verdiğimiz müşterilerimizde açıklık, sorumluluk, eşitlik ve hesap verilebilirlik ilkelerini temel alırız,

Her düzeyde ve her boyutta açık iletişime inanırız,

Başarı ve mutluluğun Sevgi – Saygı – İtimat – İtaat – Başarı – Mutluluk ilişkisinde olduğuna inanır ve bu değerlere göre hareket ederiz,

Başarının bireysel çalışmalardan değil; etkin ekip çalışması sonucunda elde edileceğine inanırız,

Hizmette sürekli iyileşme ve rekabetçi olmaya inanmış, bunu da çalışanlarımızın tüm süreçlere katılması ile gerçekleştirileceğine inanırız,

Gelişmenin değişime, değişimin farkındalığı arttırmaya, farkındalığı arttırmanın da eğitime bağlı olduğunu bilerek yön alır ve yön veririz,

Paydaşlarımız için çözüm değil, çözüm ortağı ve çözüm odağıyız,

Farklılıklara değer verir ve bunu en büyük zenginliğimiz sayarız,

video