Kurumsal Check Up

news details

Kurumsal Check Up

İşletmelerin kendilerini geliştirebilmeleri ve farklılık yaratabilmelerinin yolu öncelikle kendilerini daha iyi tanımalarından geçer. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri stratejik düşünebilme yeteneklerine ve stratejik yönetimi uygulayabilmelerine bağlıdır.

STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİK YÖNETİM sürecinde; işletmeler sürekli değişmekte ve gelişmekte olan çevreye uyum sağlayabilmeli ve müşterilerin beklentilerini karşılayabilmelidir. Bunu gerçekleştirebilecek en önemli araç mevcut durum analizidir.

KOBİ GELİŞTİRME MERKEZİ Mevcut Durum Analizi Hizmetleri ile;

Öncelikli olarak işletmenin kendisini ve çevresini daha gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirebilmesinde ve sonuçlar dahilinde geleceğe yönelik sağlam adımlar atabilmesi sürecinde çözüm ortaklığı sağlar.

KOBİ GELİŞTİRME MERKEZİ Mevcut Durum Analiz Hizmetleri ile;

Firmalara hem günümüzdeki mevcut durumlarını hem de gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel fırsatları değerlendirme olanağı sağlar.
İşletmelerin küreselleşen pazarda rekabet edebilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için kendilerini iyi analiz etmeleri gerekir.

Daha iyi olmak adına ilk adım, önce nerede olduğunu bilmektir…

MEVCUT DURUM ANALİZ HİZMETLERİ

Yönetim Organizasyon Mevcut Durum Analizi

Firmanın mevcut organizasyon yapısı incelenerek, Stratejik yönetim açısından mevcut sistemin etkinliği, büyüme ve gelişmesinin önündeki engeller tanımlanır.

Mali Finans Mevcut Durum Analizi

Firmanın Mali ve Finansal mevcut yapısı incelenerek, sistemin etkinliği tanımlanır. Sorumluluk merkezlerinin mali performansları değerlendirilir.

Satış Pazarlama Mevcut Durum Analizi

Firmanın mevcut müşteri segmenti, ürün/hizmet özellikleri, rakipleri, hitap ettiği pazar ve pazardaki konumu incelenerek sistemin etkinliği tanımlanır. Sürdürülebilir bir rekabet için yeniden yapılanma sürecine etki edecek güçlü yönler ve gelişmeye açık yönler ortaya çıkarılır.

İnsan Kaynakları Mevcut Durum Analizi

Kurumsal performansın gerektirdiği kurum kültürü, işe uygunluk, yeterlilik ve bilgi ekseninde firma çalışanlarının uygunluğu ve mevcut durumu değerlendirilir.

Üretim Planlama Kontrol Mevcut Durum Analizi

Firmanın mevcut kapasite kullanım oranları, verimlilik durumu, fire ve hata oranları, alt yapısı incelenerek mevcut sistemin etkinliği değerlendirilir.