Yönetici Koçluğu

news details

Yönetici Koçluğu

Yöneticiliğin Temel Prensiplerinin Çalışılması: İşletme bütününde “izleme – kontrol etme – değerlendirme- sinerji yaratma” süreçlerinin yapılandırılmasına yönelik çalıştayların yapılması- Yöneticiliğin temel prensiplerinin irdelenmesi

Yönetici Gelişim Programı: Genel yönetim, stratejik yönetim, finansal yönetim, satış pazarlama, operasyon, teknoloji gibi konu başlıklarında yöneticilerin gelişimi

Yönetici Bazlı Karar Destek Sitemlerin Yapılandırılması: Karmaşık süreçlerin izlenmesi ve kontrolü için karar destek süreçlerinin yönetici bazlı yapılandırılması

Durumsal Liderlik ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, bütünü görüp hedef koyma ve alınan kararların uygulanmasına yönelik birebir çalıştayların yapılması

Yöneticilerin iş yaşamındaki zaman yönetimlerinin planlanması: iş geliştirme, ilişki geliştirme ve kişisel gelişim

Ekip Performansının ve Motivasyonunun Yönlendirilmesi: Kurum hedeflerinin bütünleşmesinde ekip performansının ve motivasyonunun kurumsal yönetim anlayışı ile yönetilmesi ve korunması

Değişim yönetiminin işletmeye uygulanması
İş hayatındaki siz ile tanışmak ister misiniz ?

Nasıl bir lidersiniz ?

Yönetici olarak potansiyelinizin farkında mısınız ?

Rekabetçi kurumsal kültürün yapılandırılmasını nasıl sağlayabilirsiniz ?

İnsanlar kendileri için en ideal iş ortamını ve sürekli rekabet içindeki iş hayatında nelerden rahatsızlık duyabileceğini az çok kestirebilir. Ancak bu koşturmalı hayatın içinde kendimizi ne kadar tanıyoruz?

Kendinizin patronu olun !!!

KOBİ GELİŞTİRME MERKEZİ olarak ‘’Yönetici Koçluğu’’ programında iş hayatınız da sizi asıl siz ile tanıştırıp nasıl bir lider, nasıl bir zihin motifine sahip olduğunuzu ve belki de fark etmediğiniz ne kadar çok özelliğiniz var ise bu konularda farkındalığınızı sağlıyoruz …