Finans Yönetimi

news details

Finans Yönetimi

Eğitimin KonusuGünümüzde finans yönetimi sadece muhasebe kayıtlarını tutmak, belirli dönem sonu raporları hazırlamak ve firmamızın ihtiyaç duyduğu fonları sağlamaktan öte anlamlar ifade etmektedir. İşletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda elde etmek ve bu fonların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak adına politika ve stratejiler oluşturmak, bunlara uygun programlar hazırlamak, programları uygulamak ve sonuçlarını kontrol etmek gerekmektedir. Firmamızın öz kaynaklarını ve dışarıdan sağlanabilecek kaynakları genel hedeflere göre öncelikli kullanım sırasına dizmek ve yatırım projelerimiz mevcut işimizi aksatmayacak ancak geliştirecek bir düzey oluşturmasını sağlamak nasıl mümkün olacaktır?

Eğitimin İçeriğiParanın Zaman Değeri ve Faiz

Finansal Tablolar

Finansal Analiz

Mali Analiz Teknikleri

Finans Kaynakları