Maliyet Düşürme Stratejileri

news details

Maliyet Düşürme Stratejileri

Eğitimin Konusuİşletmelerde maliyetin düşürülmesi sadece ucuz hammadde almakla, ucuz makineleri kullanmakla ya da ucuz iş gücü istihdam etmekle gerçekleşmez. Maliyet düşürmenin en etkili yolu olan verimliliği artırmak için işçi, makine, enerji, hammadde ve malzeme girdilerinin ayrıştırılmış maliyetleri ve verimlerinin hesaplanması, böylece iyileştirilecek süreçlerin ve girdilerin saptanması gereklidir. Yüksek verim ve maliyet düşürme için uygulanabilecek teknikler nelerdir?Eğitimin İçeriğiMaliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler

Maliyet İçindeki Giderlerin Ayrıntılı Hesaplanma Yöntemi

Başabaş Noktası Analizleri

Tasarım Yoluyla Maliyet Düşürme