İş Süreç Yönetimi

news details

İş Süreç Yönetimi

Eğitimin Konusu

Süreç yapılandırma ve iyileştirme yoluyla operasyonel verimsizliğin giderilmesi, maliyetlerin azaltılması, rekabet gücünün arttırılması, ürün hatalarının azaltılması. Süreç Yönetimin küresel rekabet koşullarındaki önemi ve uygulanmasının gerekliliği.Eğitimin İçeriği

Süreç Yönetiminde Sorunların Belirlenmesi

Süreç Adımları

Süreç Analizi

Süreç İyileştirme

Dökümantasyon

Uygulama Etkinliği ve Takibi