Yönetişim ve İletişim

news details

Yönetişim ve İletişim

Eğitimin KonusuGüncel yönetim anlayışı tek bir beyinin kontrolünde ve tekeline olmaktan çıkarak idari, ekonomik, politik ve stratejik otoritenin ortak kullanılması kavramı doğrultusunda gelişmektedir. Bu tarz bir yönetim anlayışının istenen düzeyde olabilmesi için iletişimin kusursuz olması gerekmektedir. Tek başına hareket etmek yerine birlikte düşünme, analiz etme, planlama ve karar alma yöntemlerini oluşturabilmek için açık, net ve güvene dayalı bir iletişim şarttır ve bu iletişim işletmenin tüm katmanlarında her iki yönde de (yukarıda aşağıya ve aşağıdan yukarıya) sağlıklı olarak işlemek zorundadır. Böylesi bir değişimin karşılaşabileceği engelleri ortadan kaldırmak için neler yapılmalıdır?Eğitimin İçeriği

Yukarıdan Aşağıya Doğru (Hiyerarşik) İletişim

Aşağıdan Yukarıya İletişim

Fiziksel Uzaklık ve Erişilemezlik

Her Kademede Bilgilerin Değişikliğe Uğraması

Amirin Davranış ve Tutumu

Astın Statüsü

Gelenekler

Yatay İletişim

Çapraz İletişim