İşe Alma ve Terfi

news details

İşe Alma ve Terfi

Eğitimin Konusu

Yasal gereksinimlerinin ve yöntemsel uygulamalarının yanı sıra yeni eleman temininin kurum içinden kaynaklanan bazı ön aşamaları vardır. Kurum kültürünü, firma içi hiyerarşiyi, organizasyon şemasını ve pozisyon görev tanımı ile işin doğru yapılması için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin incelenmesini içeren bu aşamalar özenle değerlendirilmediğinde yeni çalışanımızdan beklentilerimiz gerçekleşemeyebilir. Böylesi bir durumdan neler yaparak kurtulabiliriz?Eğitimin İçeriği

Personel Açığının Tespiti

Personel Araştırma ve bulma Süreci

Ön Değerlendirme

Seçim Süreci

Yerleştirme Süreci