Markalaşma Yönetimi

news details

Markalaşma Yönetimi

Eğitimin KonusuÜreticilerin hâkim olduğu Pazar anlayışından bilgi akışını hızlandıran iletişim çağında tüketicinin tercihlerinin önde giden parametre olduğu bir pazar anlayışının doğal ürünleridir markalar ve markalaşma. Marka, tüketici genelinin kabul ettiği sunulan değerlerin bütünüdür. Markalaşma ise fikir temelleri olan, uzun dönemleri kapsayan, değerleri olan, imaj oluşturan ve duygulara hitap edebilen bir süreçtir. Ürünün kullanıcılarını temele yerleştirerek, benzerlerinden farklılaşma ve “vazgeçilmez olma” ve “vazgeçilmez kalabilme” planlaması ve uygulaması nasıl oluşturulur ve geliştirilir?Eğitimin İçeriği

Marka Nedir? Markalaşma Olgusu

Stratejik Marka Yönetimi ve Organizasyonu

Marka Kimliği Geliştirme

Kurum Kültürü Marka Kimliği İlişkisi

Markaya Yönelik İletişim Uygulamaları