Pazarlama İletişimi

news details

Pazarlama İletişimi

Eğitimin Konusuİnsan ve müşteri odaklı yönetim sistemlerinde pazarlama iletişimi pazarla ve tüketiciyle temasa geçmek için kullanacağımız tüm araçların pazarlama karması ile bütünleştirilmesi ve bu doğrultuda planlanması süreçlerini kapsar. Eski “ne üretirsem ne kadar, nerede, ne zaman üretirsem satarım” anlayışının yerini ürünümün topluma yansıyan artı değerleri ve farklılıkları neler olmalı ve bunları nasıl anlatmalıyım ki satabileyim” anlayışı aldı. Bu süreç disiplin, eşgüdüm, uyumluluk, bütünsellik; özetle, tek seslilik gerektiriyor. Peki ama nasıl?

Eğitimin İçeriği

Reklam

Halkla İlişkiler

Satış Geliştirme

Satış Personeli ve Kişisel Satış

Müşteri Hizmetleri