Ar-Ge Yönetimi

news details

Ar-Ge Yönetimi

Eğitimin Konusu

İşletmelerin ayakta kalabilmesi ve sürekli olabilmesi için araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yeni/yenilikçi ürünler üretmeleri ve bu ürünleri evrensel kurallara göre, değer yaratacak şekilde ve kendi bünyelerine uygun olarak tasarlamaları öncelikli seçenek olarak gözükmektedir. Diğer önemli bir koşul ise “yeni”nin kullanıcı tarafından kabul edilir olmasıdır. Ya yepyeni bir ürün ortaya koyarsınız, ya da pazarda yeni olmayan ancak sizin işletmeniz için yeni olan farklı bir alana adım atarsınız. Ar-ge’den başlayarak tasarım, üretim ve pazarlama için hazırlıkları yapmak ve “yeni ürün geliştirme” stratejisi için nelere gerek duyulur, nasıl oluşturulur?Eğitimin İçeriği

ARGE’nin Önemi

Yeni Ürün Ortaya Koymanın Önemi

“Yeni” Kavramının Tüketici Tarafından Kabul Görmesinin Önemi

Doğru Ürün Doğru Konumlandırma

Tasarım, Üretim ve Pazarlama için Hazırlık Yapmak