Temel Satış Teknikleri

news details

Temel Satış Teknikleri

Eğitimin Konusu

Eğer ünlü filozof işletme yöneticisi olsaydı “satabiliyorum, öyleyse varım(!)” derdi herhalde. Satın alma ve müşteri tercihleri kavramlarının her on yılda bir yenilendiği bir pazarda üstün yetkinlik ve yetenek sahibi ve ayrıca iyi yetişmiş satıcılara ve onların kullanabilecekleri güncel satış taktiklerine ihtiyacımız var. Hedef ve müşteri odaklı satıcılar işletmelerimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunurlar. Bu becerileri geliştirmenin yöntemlerini okul sıralarının teorik öğretimlerinde değil, yaşamın kendisinde, deneyimlerde ve sürekli eğitimde aramak gerekiyor.Eğitimin İçeriği

Satışta Temel Kavramlar

Günümüzün Satış Sistemlerinde Hızla Değişen Taraflar

Tüketici-Müşteri-Satıcı-Satış Danışmanı

Satışta Profesyonel Davranış Geliştirme

Analitik Becerilerin Geliştirilmesi

Algılama ve sorun Çözmede Muhakeme Yeteneği

Kararlılık ve Kişisel Vizyon

Başarılı Bir Satış İçin Gerekli İletişim Düzeyleri

Profesyonel Satıcının Temel Özellikleri

Kişisel Değerler