Müşteri Yönetimi

news details

Müşteri Yönetimi

Eğitimin KonusuKişiler satın alma kararlarını çok değişik nedenlere dayandırıyorlar artık. Gelişen iletişim sayesinde ürün bilgisi ve erişe bilirliği çok arttı. Müşteri memnuniyeti ve sadakatini oluşturmak giderek daha zor oluyor. İlişkilerimizde başarı sağlayacak etkenlerin seçimi daha da zor. Eğer müşterilerimizin davranış özelliklerini, ihtiyaçları ve satın alma güdülerini tanımlayabilirsek onları ürünlerimizin değişmeyen, sadık tüketicileri haline dönüştürebiliriz.Eğitimin İçeriği

Müşteri İhtiyaçları ve Beklentileri

Müşteri Şikayetlerinin Çözümü

Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi

Müşteri İlişkilerinin Dizgisel Bir Yaklaşımla Yönetilmesi

Müşteri ve Diğer Paydaşların Tatmini İçin Dengeli Yaklaşım