Kurumsal Yönetişim Danışmanlığı

service-detail

Kurumsal Yönetişim Danışmanlığı

Arama Konferansları:
Arama konferansları yapılarak ortak akıl ile ilgili konular hakkında fikir birliğine varmak ve uygun stratejileri belirlemek

Vizyon, Misyon ve Değerlerin Oluşturulması:
Arama konferasnları ile işletmenin Vizyon, Misyon ve Değerlerinin belirlenerek konumlandırma stratejilerinin oluşturulması

Stratejik Plan Hazırlama:
İşletme genelinde ve birimler bazında işletmeye özel stratejik planların hazırlanması

Kurumsal Risk Yönetimi:
Kurumsal risk yönetimi temelli iş analizleri ve süreç optimizasyonunun yapılması

Yönetim ve Karar Süreçlerinin Oluşturulması:
Organizasyon yapısının tasarlanması, işlevlerin yapılandırılması, görev ve sorumlulukların oluşturulması, yönetim ve karar süreçlerinin oluşturulması

Yönetim Kurulu Oluşturulması:
Yönetim Kurulunun yapılandırılarak kurumsal yönetim sistemlerinin devreye alınması

İç Kontrol Planlarının Oluşturulması:
İşletme genelinde ve birimler bazında iç kontrol planlarının oluşturulması, hedef odaklı denetimlerin yapılması

Eğitim:
Yönetim organizasyon kapsamında gerekli/seçilen eğitimlerin verilmesi

Bize Ulaşın

Detaylı Bilgi İçin Danışmanlarımızdan Randevu Talep Edin