Kurumsal Yönetişim Danışmanlığı

service-detail

Çınar Yönetişim Modeli

İşletme koçluğu hizmeti olan “Çınar Yönetişim Modeli” altta yer alan 10 ana modülde hizmet veren geniş kapsamlı bir kurumsallaşma çalışmasıdır:

Modül 1 Yönetim Organizasyon Sisteminin Kurulması
*Firmanın mevcut organizasyon yapısı ve işlevleri,
*Yönetim anlayışı, karar verme ve uygulama süreçleri,
*Yöneticilerin genel ve birimler bazındaki kontrol- izleme parametreleri ,
Tek tek incelenerek stratejik yönetim açısından etkin, hızlı, uygulanabilir ve yönetilebilir bir “Yönetim Sistemi” kurulur. İşletmeye özel kurulan bu sistemin sürdürülebilir olması için işletme koçluğu kapsamında periyodik denetimleri yapılır.

Modül 2 Mali Finans Yönetim Sisteminin Kurulması
Firmanın tüm mali finans alt yapısı incelenerek, uygunluğu ve sistem etkinliği tanımlanır. Tüm sorumluluk merkezleri ve bunların mali performansı değerlendirilir. İşletmenin belirli bir düzende ve kontrollü gitmesine yardımcı olabilecek firmanıza özel “Mali Finans Yönetim Sistemi” kurulur. Hazırlanmış olan sistemin sürdürülebilir olması için işletme koçluğu kapsamında periyodik denetimleri yapılır.

Modül 3 Satış Pazarlama Yönetim Sisteminin Kurulması
*Firmanın mevcut müşteri segmenti ve ihtiyaçları,
*Ürün/hizmet özellikleri,
*Rakipleri,
*Hitap ettiği pazar ve pazardaki konumu
Tek tek incelenerek sürdürülebilir bir rekabet için yeniden yapılanma sürecine etki edecek güçlü yönler ve gelişmeye açık yönler ortaya çıkarılır. İhtiyaca uygun bir “Pazarlama Yönetim Sistemi” kurulur. Hazırlanmış olan sistemin sürdürülebilir olması için işletme koçluğu kapsamında periyodik denetimleri yapılır.

Modül 4 İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması
*Firmanın en önemli kaynağı olan insan kaynaklarının potansiyel yetkinlikleri,
*Yeterlilik, istek ve bilgi ekseninde çalışanların işe uygunlukları,
*Kurumsal performansın gerektirdiği kurum kültürüne uyum derecesi,
Tek tek değerlendirilerek firmayı hedeflerine taşıyacak insan kaynağının etkin, verimli, mutlu ve optimum performansta çalışmasına yardımcı olacak “insan Kaynakları Yönetim Sistemi” kurulur. Hazırlanmış olan sistemin sürdürülebilir olması için işletme koçluğu kapsamında periyodik denetimleri yapılır.

Modül 5 Üretim Planlama Yönetim Sisteminin Kurulması
*Firmadaki tüm birimlerin iş süreçlerinin analizi ve etkileşimi
*Kapasite kullanım oranları,
*Verimlilik durumu,
*Fire ve hata oranları,
*Teknolojik durumu ve alt yapısı,
*Kontrol paremetreleri
Tek tek incelenerek kontrol edilebilir, daha az maliyetle, daha az hata ile daha hızlı üretim/hizmet sağlayan “ Üretim Planlama ve Kontrol Yönetim Sistemi” kurulur. Hazırlanmış olan sistemin sürdürülebilir olması için işletme koçluğu kapsamında periyodik denetimleri yapılır.

Modül 6 Proje Yönetim Sisteminin Kurulması
Firmanın tüm birim ve iş süreçlerinde başarı sağlayacak ve aynı sistem yaklaşımı için ahenkli gitmeye yardımcı olacak firmanıza özel “Proje Yönetim Sistemi” kurulur. Mevcut tüm iş süreçlerinde ve yeni projelerde kontrolü sağlayacak olan bu sistemin sürdürülebilir olması için işletme koçluğu kapsamında periyodik denetimleri yapılır.

Modül 7 Yönetim Kurulu Danışmanlığı
Firmanın en yetkili karar mercii olan Yönetim Kurulunun yapılandırılmasında;
*Yönetim kurulunun yapısı ve kimlerden oluşacağı,
*İşleyiş süreci,
*Yönlendirme ve denetim görevleri,
*Alt komiteleri,
*Çalışma prensipleri,
*İletişim planları
Titizlikle yapılan araştırma ve değerlendirmelere göre kurulur. Oluşturulan “Yönetim Kurulu” nun etkin, sistematik ve kurumsal bir yapıya dönüşmesi için işletme koçluğu kapsamında belirli periyotlarda izleme ve denetimleri yapılır.

Modül 8 Yönetici Geliştirme Programları
İşletme koçluğu kapsamında verilen kurumsallaşma çalışmalarında; yöneticilerin genel yönetim ve stratejik yönetim konusunda geliştirilmesi “Çınar Yönetim Modeli”nde kilit bir modüldür.
İşletme kaynaklarının optimumda kullanmasına, yönetmesine ve kontrol etmesine imkânı sağlayan gelişim programları hazırlanır. Bu gelişim programında:
*Arama konferansları,
*Piyasa, sektör ve güncel konularla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve yorumlanması
*İşletmeye ve yöneticiye özel hazırlanmış eğitim programları (Uygulamalı çalıştaylar) yer alır.

Modül 9 Aile Anayasasının Hazırlanması
*Aile şirketlerinin kurumsal alt yapısını oluşturan,
*Hangi durumda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlatan,
*Aile üyelerinin beklentilerini
*Aile içi ilişkilerini standardize eden,
Yazılı bir kültür olan: “Aile Anayasası” oluşturulur. Ailenin hedefleri ile işletme stratejilerinin aynı çizgide olması sağlanır. İç ve dış çevrede yaşanan olaylar karşısında daha etkin, daha hızlı, daha objektif ve en doğru kararların verilebilmesi için temel ilkeler oluşturulur. Kurulan bu Aile Anyasası’nın kurum kültürü haline dönüşmesi için işletme koçluğu kapsamında izleme ve denetimleri yapılır.

Modül 10 Veraset Yönetimi
Aile şirketlerinin kurumsallaşma adımlarını doğru kurgulayabilmek ve gelecek nesillere başarılarını aktarabilmek için aile şirketlerine veraset yönetimi uygulanır.
*Ortakların şirket çıkma/çıkartılma pay dağılımları,
*Aile üyelerinin evlenmeleri ve mal rejiminin nasıl olması gerektiği,
*Aile bireylerinin işletme ile ilişkileri,
*Ortaklıklar ve işin yönetimi,
*Miras açısından payların mirasçılara geçişinin planlanması süreçlerinde
İşletme koçluğu kapsamında işletmeye uygun “Veraset Yöntemi” hazırlanır
KOBİ GELİŞTİRME MERKEZİ olarak bizler : Bilgi, birikim, tecrübemiz ve uzman kadromuz ile kurumsallaşma hizmeti kapsamında verilen işletme koçluğu ile ; işletmenizde farkındalık yaratarak siz değerli firmalarımızın “Başarıya Giden Yolda Çınar Gibi Uzun Ömürlü İşletmeler Olmanızı” hedefliyoruz

Bize Ulaşın

Detaylı Bilgi İçin Danışmanlarımızdan Randevu Talep Edin