Değer Katan Pazarlama

news details

Değer Katan Pazarlama

Eğitimin KonusuSatıcıların müşteri önünde kabul edilebilirliğinin ve başarısının bir göstergesi de sunduğu ürünü veya hizmeti karşı taraf açısından ne denli önemli ve değerli hale getirebildiğidir. “Su satan” pazarlamacılar düzeyinden “Susuzluğu gideren” pazarlamacılar düzeyine ulaşmak için gerekli olan bilgi ve beceriler nasıl geliştirilir?Eğitimin İçeriği

Müşteri Tarafından Kabul Edilebilirliğin Önemi

Müşteri Tarafından Kabul Edilebilirliğin Arttırılması

Ürün veya Hizmetin Müşteri Tarafından Öneminin Belirlenmesi

Ürün veya Hizmetin Müşteri İçin Değerli Hale Getirilmesi

Prestijli Satışın Önemi