Kurumsallaşmanın Önemi “Yedi Ölümcül Günah”

news details
  • 09/06/17

Kurumsallaşmanın Önemi “Yedi Ölümcül Günah”

Kurumsallaşma: Sahip olduğumuz değerlerimizi yarınlara taşıyacak sistemlerin tasarlanması ve kurulmasıdır. Kurumsallaşma ile kurumsal yönetişim ilkeleri ve sürdürülebilirliğin temel dinamikleri kurum kültürü haline getirilmesidir.

Kurumsal Yönetişim İlkeleri

Hesap Verebilirlik
Açıklık
Eşitlik
Sorumluluk
Sürdürülebilirlik Temel Dinamikleri Olan,

Sistem Yaklaşımı
Müşteri Odaklılık
Liderlik
Süreçlerle Yönetim
Kazan Kazana Dayalı Müşteri Tedarikçi İlişkisi
Çalışanların Katılımı
Verilere Dayalı Karar Verme
Sürekli Daha İyi Olma anlayışının bir kurumsal yaşam biçimi olacak noktada alt yapısının kurulmasıdır.


NEDEN AİLE ŞİRKETLERİ KURUMSALLAŞMALI

kurumsallaşama önünde ki 7 ölümcü günah;

İsraf
Açgözlülük
Hırs
Kıskançlık
Öfke
Gurur Kibir
Tembellik sorunları çözecek alt yapılar kurulamaz ise 2. Nesile kalmadan bu nedenlerden dolayı firmalarımız geleceğe taşınamıyor.