Hedef Kitlenizi Belirlerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

news details
  • 09/06/17

Hedef Kitlenizi Belirlerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüketici Segmentasyonu Nedir? Hedef Kitlenizi Belirlerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüketici segmentasyonu; kişileri yaşam tarzları, değerleri, kullanım alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, gelir gibi özelliklerini dikkate alarak farklı gruplara ayırma stratejisidir. Pazarlama dünyasının olmazsa olmazlarından kabul edilmektedir.

Özellikle pazara yeni girecek markalar için büyük önem arz eden bu stratejide; bireylerin nasıl bir hayat sürdürdüğü, nerelere gittikleri, hangi kültürel etkinlikleri takip ettikleri, hangi sporları yaptıkları, ne tarz müzikleri dinlediklerine dair veriler bile pazarlamacılar açısından çok kıymetli bilgilerdir.

Modern tüketicinin hiçbir kalıba sığmadığı 21.yüzyıl tüketim toplumunda ise bu stratejiyi uygulama yoluna giren işletmelerin daha dikkatli olmaları gerekmekte.

Tüketici davranışlarını kestirmenin oldukça zor olduğu bir pazarda; başarılı bir segmentasyon/bölümleme stratejisi geliştirmenin zorluklarının yanı sıra, hedefe ulaşmak için de olmazsa olmaz kuralları dikkate almak bu noktada büyük önem taşır.

Peki bu kritik kurallar nelerdir?Tüketiciyi kitlelere ayırmadan önce hangi kriterlere dikkat etmeliyiz?Başarılı bir tüketici segmentasyonu için projenizi hangi aşamalardan geçirmelisiniz? Maddeler halinde inceleyelim.

1) Ürününüzü iyi tanıyın: Ürünün hitap edebileceği potansiyel müşteri kitlesini belirlemek için temel koşul ürün veya hizmetinizi iyi tanımaktır.Ürününüzü iyi analiz etmek hedef kitlenizi belirlemenize yardımcı olacaktır.Ürününüzü tanımadan oluşturacağınız hedef kitle gerçekçi bir potansiyele sahip olmayacağından; müşteriye ulaşma yollarınız büyük ölçüde tıkanacaktır.

2) Hedef kitlenizi iyi seçin: Hedef kitleyi belirlemek için genellikle demografik, coğrafi, psikolojik ve davranışsal olmak üzere 4 kriter kullanılır.Tüketicilerin yaşları, cinsiyetleri, gelirleri, eğitim durumları, yaşadıkları şehirler, hayat tarzları, marka bağlılıkları, fiyat hassasiyetleri bu kriterlerin içerisindeki önemli değişkenlerdir.

Bu kriterleri dikkate almaz, ürün veya hizmetinize uygun bir hedef kitle seçmezseniz tüketici segmentasyonu yaparak başarı olma ihtimaliniz yok denecek kadar azdır.

3) Markanızı yeniden konumlandırın: Markanızı hedef kitleye nasıl takdim ettiğiniz, onların markayı nasıl algıladığı, markanızın ürünle bağdaşıp bağdaşmadığı önemli sorulardır.İyi bir marka konumlandırması tüketicinin ürüne yönelik algısını pozitif etkileyecek ve pazardan alacağınız payı arttıracaktır.

4) Niş Pazara Yoğunlaşın: Hedef kitleyi seçip markanızı konumlandırdıktan sonra yapmanız gereken ise niş pazara yoğunlaşmaktır.Niş pazar; genel pazarın daraltılması sonucu ürünlerin belli bir kitleye hitap eder duruma gelmesini ifade eder.Yani niş pazar, tüketici segmentasyonuyla yakından ilgili bir kavramdır.Hedef kitlenizi belirlediyseniz niş pazarın dışına çıkmamanız, hedefe yönelik ürün ve hizmetlere yoğunlaşmanız başlı başına bir gerekliliktir.

5) Kanallarınızı Belirleyin: Doğru kanalları kullanmazsanız hedef kitlenize ulaşmada zorluklar yaşamınız olası bir problemdir.Örnek vermek gerekirse gençlere yönelik pazarlayacağınız bir ürün için en doğru reklam ve iletişim kanalı sosyal medya olabilirken, 35-60 yaş arası ev hanımlarına yönelik ürettiğiniz bir ürün veya hizmeti etkili pazarlayabilmek için farklı kanallar kullanmanız gerekebilir.

6) Kaynaklarınızı Gözden Geçirin: Her pazarlama stratejisinde olduğu gibi bu stratejide de kaynaklarınızı doğru değerlendirmeniz çok önemlidir.Belirli bir kitleye hitap eden ürün veya hizmet sunmak istiyorsanız kaynaklarınızın sürdürülebilir olması gerekir.Tüketici segmentasyonunun her durumda başarılı bir strateji olmadığını ve belirli risk faktörleri içerdiğini de hesaba katarsak kaynaklarınızın gücü ve devamlılığı oldukça önemlidir.